Wikipedia

Wyniki wyszukiwania

REGULAMIN BIBLIOTEKI

  1. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie,
   ich rodzice (prawni opiekunowie) oraz pracownicy szkoły.
  2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je
   do domu lub przeglądając na miejscu.
  3. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone
   do domu pod koniec dnia pracy biblioteki pod warunkiem ich zwrotu następnego
   dnia pracy o godz. 8.00.
  4. Jednorazowo można wypożyczyć TRZY książki (w tym jedną lekturę)
   na okres trzech tygodni.
   Przed wypożyczeniem czytelnik powinien obejrzeć książki,
   a zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
   Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo do wypożyczenia
   jednorazowo większej ilości książek.
  5. Zbiory biblioteki są szkolną własnością, którą powierza się czytelnikom.
   Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
  6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę (lub inny dokument ze zbiorów
   bibliotecznych) musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela
   bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej
   cenie pozycji zgubionej (zniszczonej).
  7. Do biblioteki należy wchodzić spokojnie, bez odzieży wierzchniej,
   torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
   W bibliotece nie spożywa się posiłków, nie pije się napojów.
  8. Dostęp do księgozbioru oraz czasopism jest wolny.
   Wykorzystane czasopisma i książki należy odłożyć na ustalone miejsce
   lub poprosić o pomoc nauczyciela bibliotekarza (pomocnika bibliotekarza).
  9. Uczniowie mogą wypożyczać zbiory biblioteczne na okres ferii letnich i zimowych.
  10. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki
   wypożyczone materiały.
  11. Absolwenci wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych
   muszą zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego
   (w wyznaczonym wcześniej terminie).

  Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz