Wikipedia

Wyniki wyszukiwania

Regulamin MCI Biblioteki

 1. Z Multimedialnego Centrum Informacyjnego (MCI) mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice (prawni opiekunowie) oraz pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. MCI służy do celów edukacyjnych.
 3. Internet służy wyłącznie jako źródło wiedzy i informacji.
 4. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby.
 5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę.
 6. Użytkownik ma obowiązek:
  - zapoznać się z Regulaminem MCI,
  - informować nauczyciela bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera oraz zauważonych uszkodzeniach technicznych,
  - znać tematykę poszukiwanych w Internecie zagadnień (poprawną pisownię fachowych terminów, adres internetowy),
  - po wykonaniu prac pozamykać wszystkie używane programy, usunąć zapisane przez siebie pliki i pozostawić ekran monitora z wyświetlonym pulpitem,
  - zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,
  - stosować się do poleceń nauczyciela bibliotekarza.
 7. Nie wolno:
  - instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu, w tym zmian na pulpicie,
  - wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
 8. W bibliotece można drukować jedynie materiały niezbędne do celów dydaktycznych po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 9. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu praca użytkownika zostanie przerwana.
 10. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik, jego rodzic (prawny opiekun).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz